Keurmerk Studentenkamer is een kwaliteitslabel voor studentenkamers

Ons doel
Keurmerk Studentenkamer is in het leven geroepen om een brug te slaan tussen studentenhuisvesters en huurders van studentenkamers. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat veel studentenkamers en -huizen niet voldoen aan gestelde veiligheidseisen. Het doel is om kwaliteit van studentenhuisvesting in de stad Groningen inzichtelijk(er) te maken en te verbeteren om zo een positieve bijdrage te leveren aan een goede verstandhouding tussen huurders, studentenhuisvesters en ‘stadjers’ (inwoners van de stad Groningen).

Transparantie
Het keurmerk biedt zoekende huurders transparantie en ondersteunt zo de zoektocht naar een geschikte kamer die voldoet aan de juiste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Het keurmerk keurt studentenhuizen op:

    • Inbraakpreventie
    • Brandveiligheid
    • Fysieke kwaliteit
    • Energielabel
    • Locatie

Positief onderscheiden
Via een keurmerk kunnen studentenhuisvesters zich positief onderscheiden op de woningmarkt voor studentenhuisvesting. Wanneer een studentenhuis voldoet aan de vastgestelde normen, wordt deze via social media en deze website gepubliceerd (mits gewenst).

De stad Groningen
Groningen is de jongste stad van Nederland, dit komt door het grote aantal studenten dat hier woont. In totaal studeren in Groningen meer dan 50.000 studenten in het Hoger en Wetenschappelijk onderwijs. Aan de Rijksuniversiteit kunnen de studenten kiezen uit negen faculteiten, gehuisvest in 150 gebouwen, verspreid over de hele stad en omgeving. De Hanzehogeschool is de grootste HBO-instelling in het noorden van het land. Studenten uit binnen- en buitenland studeren aan ruim zeventig opleidingen.

Groningen Studentenstad