Keurmerk Studentenkamer is een kwaliteitslabel voor studentenkamers

Ons doel

Keurmerk Studentenkamer is in het leven geroepen om een brug te slaan tussen studentenhuisvesters en huurders van studentenkamers. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat veel studentenkamers en -huizen niet voldoen aan gestelde veiligheidseisen. Het doel is om kwaliteit van studentenhuisvesting in de stad Groningen inzichtelijk(er) te maken en te verbeteren om zo een positieve bijdrage te leveren aan een goede verstandhouding tussen huurders, studentenhuisvesters en ‘stadjers’ (inwoners van de stad Groningen).

Pijlers

Keurmerk Studentenkamer keurt studentenpanden op verschillende gebieden (Pijlers). Het keurmerk keurt op de volgende pijlers.

Voordelen Keurmerk

Huurders

Inzichtelijkheid kwaliteit woonruimte
Brandveiligheid
Inbraakpreventie

Gekeurde kamers

Verhuurders

Inzichtelijkheid kwaliteit woonruimtes
Onderscheidend effect
Verkoopbaarheid verhogend

Keurmerk aanvragen