De keuring

De keuring van het Keurmerk Studentenkamer bestaat uit twee onderdelen: deel 1 het WWS (woningwaarderingsstelsel) en deel 2 de kwaliteitskeuring. Samen vormt dit het keuringsproces. De controle op het WWS garandeert de huurder van een zuivere huurprijs. De kwaliteitskeuring resulteert in een duidelijk inzicht van de kwaliteit van de studentenkamer.

Deel 1: Woningwaarderingsstelsel (WWS)
Tijdens het eerste deel van de keuring worden de kamers beoordeeld aan de hand van het puntensysteem (WWS). Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer.

Het WWS is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen worden volgens een puntensysteem vastgelegd en vormen gezamenlijk een wettelijk maximaal toegestane huurprijs.

 • Oppervlakte
 • Kookgelegenheid
 • Sanitaire voorzieningen
 • Verwarmingsmogelijkheden
 • Overige ruimtes

Meer info WWS

Deel 2: Kwaliteitskeuring
Bij het tweede deel van de keuring wordt de fysieke kwaliteit van verschillende onderdelen gemeten. Deze is onderverdeeld in de woningkeuring en de kamerkeuring. De woningkeuring beoordeelt de algemene ruimtes en de gedeelde faciliteiten. De kamerkeuring beoordeelt de kwaliteit van de kamer(s).

De kwaliteitskeuring is opgebouwd uit vijf onderdelen die naast het WWS de basis van het keurmerk vormen.

 • Brandveiligheid
 • Inbraakpreventie
 • Energielabel
 • Fysieke kwaliteit
 • Locatie

Lijst minimale eisen

Veiligheid en preventie
Om veiligheid en wooncomfort te garanderen, stelt het keurmerk minimale eisen op het gebied van brandveiligheid en inbraakpreventie.

Servicekostencheck
Om te garanderen dat huurders geen buitensporige servicekosten betalen, wordt een servicekostencheck uitgevoerd. Dit gebeurt op basis van contractuele afspraken tussen huurder en verhuurder inzake het verbruik en gebruik van:

 • Nutsvoorzieningen (gas/water/licht)
 • Internet
 • Huismeesterkosten
 • Schoonmaakkosten
 • Meubilering
 • Administratiekosten

Op bovenstaande punten wordt een coulancebeleid toegepast met een deviatie van 10%.