Het Keurmerk

Procedure
U neemt contact op met de stichting via de contact pagina op deze website. Vervolgens wordt een afspraak gepland om u verder te informeren over de keuringsprocedure. Daaropvolgend wordt een afspraak gemaakt om de keuring(en) plaats te laten vinden. Deze keuring wordt uitgevoerd door een deskundige waarnemer. Nadat de keuring is uitgevoerd, worden de resultaten door de stichting uitgewerkt en beoordeeld.

Resultaat
Het resultaat van de keuring bestaat uit een kwaliteitskeuring en een minimale eisen check. Het eerste deel bestaat uit een minimale eisen check en het tweede deel is de uitslag van de kwaliteitskeuring op de verschillende onderdelen. De uitslag van de kwaliteitskeuring worden door middel van sterren tot uitdrukking gebracht. Per onderdeel worden de sterren afhankelijk van kwaliteit op een schaal van één tot vijf toegekend. Het gemiddelde van de onderdelen vormt de totaalscore, welke zichtbaar is op het certificaat en op deze website.

Positief oordeel
Wanneer het oordeel positief blijkt, ontvangt u een certificaat voor het desbetreffende studentenhuis. Hierna worden de huurders op de hoogte gebracht en krijgt het studentenhuis een vermelding op deze website en social media (mits gewenst).

Negatief oordeel
Als niet aan de minimale eisen wordt voldaan, wordt u een rapport met verbeterpunten aangeleverd. Binnen twee maanden na het niet toekennen van het keurmerk, kunt u een herkeuring aanvragen tegen een gereduceerd tarief. Dit is geen verplichting.

Rapport Keurmerk Studentenkamer
U ontvangt een rapport met de uitkomsten van de keuring waarbij de beoordeling per onderdeel inzichtelijk is.

Geldigheid
De geldigheid van het keurmerk is 30 maanden na de datum van uitgifte certificaat. Na deze periode volgt een nieuwe keuring tegen een ander tarief. Wilt u meer informatie hierover? Zie algemene voorwaarden of stel ons een vraag via de contactpagina.