Over de organisatie

De Stichting Keurmerk Studentenkamer
De Stichting Keurmerk Studentenkamer heeft een administratieve, controlerende en uitvoerende taak. Het bestuur creëert randvoorwaarden voor het functioneren van het keurmerk en bewaakt de continuïteit van de stichting. Het bestuur bestaat uit drie personen: de voorzitter, secretaris en penningmeester.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van de stichting Keurmerk Studentenkamer. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de stichting doet wat het moet doen en haar daarbij houdt aan het keuringsproces, gestelde normen en kwaliteitseisen.

Maatschappelijk draagvlak
Om maatschappelijk draagvlak te creëren en deskundigheid te vergroten, zijn diverse gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente Groningen, de lokale politie en de brandweer. Tijdens deze gesprekken is voornamelijk gesproken over het verbeteren van het wooncomfort, de inbraakpreventie en brandveiligheid van studentenkamers en -huizen. In 2014 is in de stad Groningen door middel van een enquête onderzoek gehouden onder studenten over de kwaliteit van studentenhuisvesting op het gebied van:

    • Woonfaciliteiten
    • Wooncomfort
    • Brandveiligheid
    • Inbraakpreventie
    • Locatie

Kences Woonwensenonderzoek
De studentenhuisvesting is een wereld op zich en vraagt om specifieke kennis en een op maat gesneden aanpak. Kences is in 1999 opgericht als kenniscentrum studentenhuisvesting en samenwerkingsverband van studentenhuisvesters in Nederland. Jaarlijks brengt Kences een woonwensenonderzoek uit: de monitor studentenhuisvesting. www.kences.nl

De resultaten van de enquête, het woonwensenonderzoek van Kences en de uitkomsten van de gesprekken met de verschillende instanties, zijn en worden gebruikt voor de ontwikkeling van het keurmerk.